Hotellets historia

Historien om Arkösunds Hotell

hotellets personal kopiaHotellet har varit verksamt sedan starten år 1895, samma år som järnvägen drogs ut till Arkösund.  Detta år är också början av Arkösund som samhälle. Innan järnvägen kom ut till Arkösund var orten en stillsam och otillgänglig plats. Här bodde fiskare som lotsade de större fartygen in till Norrköpings hamn. Men med järnvägens ankomst blomstrade ett helt nytt skärgårdssamhälle upp i Arkösund.

Tre timmar tog tågfärden från Norrköpings Östra Station. De som etablerade sig i Arkösund var näringsidkare från Norrköping, och de byggde sommarhus som än idag går under namnet ”grosshandlarvillor”. Arkitekten för dessa hus var den mycket välkända arkitekten Verner Northun.

Här har serverats mat och logi i över 100 år

Arkösunds Hotell har serverat mat och logi i över 100 år. Många människor har passerat och vistats i hotellet. Många människor har kommit för att äta gott och njuta av tillvaron i den östgötska skärgården. Hotellet hade vid sitt öppnande år 1895, 13 stycken resanderum belägna i nuvarande restaurangdelen som också är det äldre ursprungliga hotellet. Rummen blev uppvärmda med kakelugn och lystes upp med fotogenlampor. Hotellets gäster intog sin middag på den nu nedbrunna ”restauranten” på Kvarnberget. Men en liten matsal fanns på hotellet och även en bar.Maten som serverades var ofta smörgåsbord eller Chateau Briand.

Fröken Signe Borgs specialsupé

Den första entreprenörskan Fröken Signe Borg lagade även en specialsupé på det som fanns att tillgå. Till detta drack herrarna whiskey och pilsner. Punschen var också vanligt förekommande då det vid sekelskiftet var näst intill en nationaldryck för svenskarna. Motboken reglerade spritintaget men punschen var oreglerad och intogs därför i stora mängder. Den obligatoriska äggmackan skickades runt mellan borden. Damerna drack sockerdricka men ibland hände det att även de tog sig en pilsner eller en sherry. Detta framgår av äldre beställningsböcker som finns bevarade.

Bort från staden föroreningar

Sommargästerna vid 1900-talets början och framåt var oftast folk med anknytnig till Norrköping stad. Vid denna tid var staden en förorenad plats. Detta medförde att folk sökte sig ut på landsbygden för att förbättra sin hälsa och njuta av lugnet. Att bada var det primära intresset för de flesta som besökte Arkösund. Än idag kallas sommargäster i Arkösund för ”badgäster”, som alltså är ett muntligt arv från sekelskiftet.

Med järnvägen från Norrköping växte Arkösund

Från sekelskiftet och fram till andra världskrigets början kryllade Arkösund av folk och rörelse. Kungar har gjort besök här, vilket går att se på den stora stenen bakom Hotellet där de har ristat in sina namn. Arkösund som hade blivit berikad med en järnväg från Norrköping blev ett självklart val för de flesta. De som hade råd byggde sig stora grosshandlarvillor längs med havet. De husen är än idag en framträdande plats i Arkösunds karaktär.